Clubs & Societies

SOCJETA’ FILARMONIKA SAN BARTILMEW
1, Triq l-Oratorju
Hal Gharghur GHR1141

Tel: 2143 7694

GHAQDA TAN-NAR SAN BARTILMEW
27, Triq San Nikola
Hal Gharghur GHR 1163

E-mail : info@gharghurfireworks.com

Website :www.gharghurfireworks.com

KUMITAT FESTA SAN BARTILMEW
c/o 10, Ufficcju Parrokkjali
Triq Ferdinand
Hal Gharghur GHR1450

Tel: 2741 3488
Fax: 2141 7705

GHAQDA DRAMA DWAL GODDA
c/o Id-Dar Taghna
Triq San Gwann
Hal Gharghur GHR 1300

Tel: 2143 8328
E-Mail: dwalgodda@yahoo.co.uk

KUMITAT FESTI TAL-GIMGHA L-KBIRA
c/o 10, Ufficcju Parrokkjali
Triq Ferdinand
Hal Gharghur GHR1450

Tel: 2741 3488
Fax: 2141 7705

KOR PAX CHRISTI
c/o Mrs Anna Vella
Cavatina, Triq San Bartilmew,
Hal Gharghur GHR1014

GHARGHUR F.C.
Triq San Bartilmew
Hal Gharghur

E-Mail: gharghurfc@searchmalta.com
Website: http://www.gharghurfc.cjb.net/

KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI
c/o Ufficcju Parrokkjali
30, Triq Karmnu Zarb
Hal Gharghur GHR1102

Tel: 2741 3488
Fax: 2141 7705

NATIONALIST PARTY OFFICE
Triq il-Wiesgha
Hal Gharghur GHR1111

Website: http://www.pn.org.mt

MALTA LABOUR PARTY CLUB
Triq San Bartilmew
Hal Gharghur GHR1015

Website: http://www.mlp.org.mt

MAGNIFICAT PRAYER GROUP
c/o Sur Frans Pullicino
Francarm
Triq San Gwann GHR1301
Hal Gharghur

Tel: 2141 0559
Fax: 2143 8918

KULLEGG MARIA REGINA
Skola Primarja Ħal Għargħur
Triq San Bartilmew
Hal Gharghur GHR 1013

Tel: 2141 2608
Fax: 2143 5764
E-mail: gharghur.primary.c@gov.mt

SOCJETA’ TAD-DUTTRINA NISRANIJA
M.U.S.E.U.M. ( Subien )
23,Triq Mons. Luigi Catania
Hal Gharghur GHR1403

Tel: 2141 4609

KUMMISSJONI KATEKETIKA
c/o Ufficcju Parrokkjali
10, Triq Ferdinand
Hal Gharghur GHR1450

Tel: 2741 3488
Fax: 2141 7705

KUMMISSJONI LITURGIJA
c/o Ufficcju Parrokkjali
10, Triq Ferdinand
Hal Gharghur GHR1450

Tel: 2741 3488
Fax: 2141 7705

SORIJIET FRANGISKANI
Triq l-Oratorju
Hal Gharghur GHR1142
Tel:27410040

XL Band & Choir
c/o Ms.Elaine Vella 
Casal Gregorio
Triq 31 ta’ Marzu
Hal Gharghur GHR1511

ANGELS' VOICES CHOIR
c/o Carmen Grech
L-Imnara
Sqaq Sofija
Gharghur